Program Jaminan Lulus FFA

Kami menyasarkan anda lulus peperiksaan kali PERTAMA.

Kami yakin pendekatan kami berkesan tetapi jika anda tidak berjaya lulus peperiksaan anda, anda akan layak untuk mengakses Kursus Persediaan Peperiksaan dengan peperiksaan praktik CBE untuk subjek yang sama secara percuma. Terma dan syarat penuh

Pelajar yang:

  • menduduki tidak lebih daripada 3 mata pelajaran dalam mana-mana satu peperiksaan ACCA;
  • menghadiri semua modul/unit dalam talian;
  • jalani semua ujian mock CBE dalam talian pada tarikh tamat tempoh (dan di bawah syarat peperiksaan jika diarahkan); dan
  • jalani peperiksaan ACCA sebenar dalam tempoh 3 bulan selepas kursus tamat

Jaminan Lulus FFA hanya boleh ditebus sekali bagi setiap mata pelajaran, setiap pelajar.

Sila ambil perhatian syarat tambahan berikut:

  • Pelajar akan diminta bukti keputusan peperiksaan sebenar mereka semasa membuat tuntutan.
  • Jaminan lulus FFA tidak boleh dipindah milik antara pelajar.
  • Jaminan lulus FFA tidak boleh dipindah milik antara mata pelajaran.
  • Tiada alternatif tunai atau bayaran balik akan diberikan sekiranya pelajar tidak dapat menghadiri Kursus Persediaan Peperiksaan atas sebarang sebab.