FILS CBE TEST
PLATFORM

FILS First Intuiton ACCA 2022

MATLAMAT

Projek ini mempunyai dua objektif utama: memberi kesan positif kepada kadar lulus pelajar ACCA dan untuk meningkatkan kemajuan pelajar ACCA di peringkat global. Sejak peralihan ke peperiksaan berasaskan Komputer untuk semua mata pelajaran ACCA, pelajar telah bergelut dengan format baru kerana semua kandungan peperiksaan dan jalan kerja pelajar mesti diselesaikan dalam lingkungan skrin komputer, dan ramai yang kekurangan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi peperiksaan dengan jayanya.

Platform ujian FILS telah dibentuk untuk menangani cabaran ini dan memberi peluang kepada semua pelajar untuk bersiap sedia menghadapi peperiksaan di persekitaran yang betul. Platform ini dapat membantu pelajar membiasakan diri dengan format CBE, meningkatkan keyakinan mereka dengan sistem baru, serta menguji pengetahuan mereka, berlatih untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan dapat mengenal pasti bahagian yang memerlukan latihan tambahan.

PENYELESAIAN

Kami telah meninjau 12 bulan data di UK dan telah membuat platform ujian yang memperkenalkan struktur dan panduan untuk menguji praktik peperiksaan, dimana dapat dimanfaatkan dengan jayanya oleh pelajar yang belajar sendiri di seluruh dunia.

IMPAK

UK

Di UK, FI telah menguji kesan beberapa praktik peperiksaan yang dicuba dalam talian sebagai sebahagian daripada ulangkaji pelajar. Di sini, FI mendapati bahawa seorang pelajar dapat meningkatkan peluang mereka untuk lulus dalam peperiksaan akhir sebanyak 30% dengan mencuba 3 praktik peperiksaan walaupun tidak lulus, berbanding dengan mereka yang tidak mengambil praktik peperiksaan.

Pass Rates Of FI Students Firstfintech.asia 02

KESIMPULAN

Kami menganggap data kami meyakinkan dalam menunjukkan kadar penyampaian penilaian untuk pelajar sangat berkait rapat dengan hasil penilaian sumatif akhir. Dalam kedua-dua tetapan kelas FI berstruktur dan ketika digunakan oleh pelajar antarabangsa yang melakukan pembelajaran kendiri dari kedua pasaran mapan dan baru, kami melihat peningkatan yang sama dalam prestasi pelajar.

Ini menunjukkan bahawa keperluan CBE tidak menghadirkan cabaran kepada pelajar ACCA. Dengan sumber daya yang tepat, sokongan yang tepat dan peluang untuk berlatih di platform ujian, pelajar ACCA, tanpa mengira mod pengajian mereka, dapat berjaya dengan peperiksaan ACCA mereka.

ANTARABANGSA

Melalui kerjasama dengan pasukan pasaran ACCA global dan dengan menganalisa data UK, penyelesaian pembelajaran FI telah dapat mengambil penilaian dalam talian dan membina platform ujian pembelajaran kendiri CBE yang boleh diperkenalkan ke rantau pasaran yang berbeza di seluruh dunia. Mengikut setiap peperiksaan, kami menganalisa data pelajar LMS untuk menyesuaikan dan meningkatkan kedua-dua produk dan juga perjalanan pembelajaran pelajar. Dengan peperiksaan berturut-turut ini, kami dapat meningkatkan penglibatan pelajar dan tahap aktiviti mereka.

Produk ini pada asalnya diuji di pasaran timur tengah dan ditawarkan kepada sampel kecil pelajar yang gagal peperiksaan sekurang-kurangnya sekali sebelum ini. Untuk dua sesi berikutnya, kami meningkatkan jumlah sampel kami kepada hampir 3000 pelajar di 6 wilayah: Timur Tengah, APAC, pasaran baru, Carribean, Eropah barat, dan Sri Lanka. Dengan kedua-dua percubaan, kami melihat  hubungan positif yang sama yang telah ditemui di UK, dengan bilangan ujian praktik yang diambil memberi kesan positif yang ketara pada kadar lulus akhir. Ini adalah kenaikan purata hingga 25% untuk pelajar profesional strategik dan 21% untuk pelajar kemahiran gunaan.

Pass Rates Firstfintech.asia Black 01